Til oversigt
Til forside
Bogtilrettelægning
Udfoldet omslag til »Læringsarenaer«
Forsidebilledet genbruges på ryggen i lille udgave, så den enkelte titel får grafisk identitet i serien. På bagside/flap kan vises et forstørret udsnit af forsidebilledet. Forfatterbiografi og evt. foto på forsideflap.
Komm.og samarb.2 omslag.pdf
Opslag fra Kommunikation og samarbejde
Brødtekst:
Plantin 11 pkt/14,5 pkt. skydning.
Indrykket citat:
Plantin 11 pkt/14,5 pkt.
Fodnoter:
Plantin 9 pkt/11 pkt.

Overskrifter:
ITC Legacy Sans Bold i tre grader. Her i mellemste grad, 16 pkt.
Alle tal er ITC Legacy Sans Book.
Klummetitel:
ITC Legacy Sans Book 7 pkt. små kapitæler.
Side- og notetal er ITC Legacy Sans Book.
Kommunikation opslag.tif
Forside